Αίτηση Εγγραφής σε Μητρώο & Λίστες Επικοινωνίας ΠΣΜΠΔ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΠΔ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ 

  1. Συμπληρώστε τη φόρμα,
  2. Πατήστε το link επιβεβαίωσης στο 1ο email που θα λάβετε
  3. Προωθήστε το 2ο email με τίτλο "Τελικό Βήμα Εγγραφής στον ΠΣΜΠΔ" που θα λάβετε στη διεύθυνση που σας υποδεικνύει. Έως τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής μέλους.

Αναζητήστε το email επιβεβαίωσης KAI στα junk/ανεπιθύμητα και επιλέξτε μας ως ασφαλή αποστολέα.

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αν είστε παλιό μέλος και δεν έχετε δώσει email/κινητό στον ΠΣΜΠΔ.

Η εγγραφή στον ΠΣΜΠΔ θα επικυρωθεί από το ΔΣ ή τη ΓΣ του Συλλόγου όπως ορίζεται στο καταστατικό.

* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο
Αν δεν έχετε εγγραφεί στο ΤΕΕ έως τώρα, σημειώστε τον αριθμό 0. Η εγγραφή σας στο Σύλλογο θα γίνει ως Δόκιμο Μέλος.
Η δήλωση τόπου ψήφισης είναι δεσμευτική και μπορεί να αλλάξει μέχρι την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής
Σημειώστε τη διεύθυνση εργασίας σας/έδρας σας. Ο ΠΣΜΠΔ δεν θα αποστείλει κάτι στη διεύθυνση αυτή. Η διεύθυνση είναι καθαρά για λόγους υποβοήθησης της δικτύωσης.
Το Σχέδιο ΠΔ, αποτέλεσμα συνεργασίας εκπροσώπων των ειδικοτήτων ΜΠΔ, ΜΜ και ΜΑΝΜ, το 2015-16, έχει αναρτηθεί στη σελίδα www.mpd.gr (Άρθρο 6: Γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικές δραστηριότητες βασικής ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού )
Το κείμενο, αποτέλεσμα της συνεργασίας των εκπροσώπων των ειδικοτήτων ΜΠΔ, ΜΜ, ΜΑΝΜ, έχει αναρτηθεί στη σελίδα www.mpd.gr (Άρθρο 6)
Σημειώστε τον τίτλο σπουδών σας, αν προέρχεστε από ΑΕΙ εξωτερικού
Με τη δήλωσή σας αποδέχεστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Καταστατικό του ΠΣΜΠΔ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα καταχωρηθούν στο Μητρώο του Συλλόγου, είναι τα επίσημα στοιχεία που θα επικοινωνεί μαζί σας ο Σύλλογος.
Με την υποβολή αυτής της φόρμας, αποδέχεστε τους όρους λειτουργίας που ορίζει ο ΠΣΜΠΔ. Ο ΠΣΜΠΔ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μέλη που δεν είναι διπλ. ΜΠΔ ή έχουν χάσει την ιδιότητα μέλους στον ΠΣΜΠΔ
Email Marketing Powered by MailChimp